top of page

DAŇ SILNIČNÍ

A AUTOMOBIL

V PODNIKÁNÍ

KOMPLEXNÍ VÝKON AGENDY DANĚ SILNIČNÍ

A to i v nejsložitějších případech.

Zpracování daňových přiznání

Vedení předepsané evidence pro daň silniční

Výpočet záloh pro daň silniční

Analýza dříve podaných daňových přiznání

Vypracování dodatečných daňových přiznání

Příprava na daňovou kontrolu

Pomoc při daňové kontrole či jiném úkonu správce daně

Analýza legislativy, zpracování odborných posudků

Lektorská činnost v oblasti dani silniční

Daň silniční a automobil v podnikání: Feature

KOMPLEXNÍ VÝKON AGENDY V OBLASTI SILNIČNÍCH VOZIDEL V PODNIKÁNÍ

A to i v nejsložitějších případech.

Problematika daně z příjmů a daně z přidané hodnoty

Cestovní náhrady

Používání vozidel podnikateli a zaměstnanci

Provoz vozidel

Manželé a používání vozidla k podnikání

Registrace vozidel, pořízení, nájem, finanční leasing, prodej, vstupní cena a odpisování, opravy a technické zhodnocení, vypůjčení, rozlišení vozidel podle druhů

Daň silniční a automobil v podnikání: Feature
bottom of page