Zákonné změny, které nabyly účinnosti v říjnu 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákony

30.10.2019

K čemu slouží autentizační údaje a certifikát pro evidenci tržeb a na co by osoby povinné evidovat tržby neměly zapomenout v souvislosti expirací certifikátů a novelou zákona o evidenci tržeb.

22.10.2019

Jak probíhala spolupráce Finanční správy s orgány činnými v trestním řízení v roce 2018 a příklady nejzávažnějších oznámených trestných činů

Zákonné změny, které nabyly účinnosti v září 2019, včetně přímých odkazů na příslušné zákony

V roce 2018 došlo k celkovému zvýšení efektivity kontrol, neboť doměrek na jednu kontrolu se zvýšil na 866 tis. Kč.