Ostatní služby

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, MZDY A PERSONALISTIKA
ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ
MARKETINGOVÉ SLUŽBY
PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
SLUŽBY ADMINISTRATIVNÍ POVAHY
 

Ostatní služby v souvislosti s vedením účetnictví, daňové evidence, mezd a personalistiky

 

Ostatní služby v souvislosti se zpracováním daňového přiznání 

* Služby nezahrnují poradenství, ale pouze vyplnění formulářů na základě dodaných podkladů.

** Klientem se rozumí osoba, které zpracováváme účetnictví, daňovou evidenci nebo mzdy (případně se jedná o období, za které byla agenda zpracovávána).

 

Překlady a tlumočení

Překlad či korektura

Anglický jazyk - Český jazyk (nebo opačně)

1 Kč / 1 slovo*

Tlumočení

Anglický jazyk - Český jazyk (nebo opačně)

800 Kč / hod*

* Minimální částka za vykonanou práci 200 Kč. Cena zahrnuje písemný překlad z jednoho jazyka do jiného jazyka pro účely cestovního ruchu, mezinárodní styk, obchodní jednání nebo jiné komerční či soukromé účely.

* První započatá hodina je za plnou sazbu a každá další hodina je účtována za každou započatou půlhodinu. Cena zahrnuje tlumočení z jednoho jazyka do jiného jazyka pro účely cestovního ruchu, obchodního jednání apod.

Pozn. Cena nezahrnuje tlumočení sloužící potřebám řízení před soudy a správními orgány nebo v souvislosti s právními úkony fyzických a právnických osob, překlady literárních děl jako využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti jejich autory.

 

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Pochůzky po úřadech

Pomoc při tisku, kopírování, skenování

232 Kč / hod*

* První hodina je za plnou sazbu, každá další hodina je účtována za každou započatou půlhodinu.

Práce v Microsoft Office (tvorba dokumentů, grafů, prezentací, šablon)

Sjednávání a příprava schůzek

Rezervace vstupenek a restaurací

Zajištění služební cesty a potřebné rezervace

Vyplňování formulářů

Přepis textů (z tištěné předlohy, audio či videozáznamu)

Vyhledávání informací na internetu

Telefonní služby - příjem a vyřizování hovorů

Administrace e-mailu

Telefonická nebo e-mailová komunikace se zákazníky

312 Kč / hod*

* První hodina je za plnou sazbu, každá další hodina je účtována za každou započatou půlhodinu.

 

Jednání s dodavateli či odběrateli

Korektura textů

Administrace datové schránky

Správa sociálních sítí

Tvorba loga

Vytvoření e-mailové schránky s vlastní doménou

Další grafické práce (reklamní materiály, bannery apod.)

392 Kč / hod*

* První hodina je za plnou sazbu, každá další hodina je účtována za každou započatou půlhodinu.

Tábor, Česká republika

Náchodská 2681/3, 390 03

©2020 by JANDA Consulting s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Provozovatelem webu je JANDA Consulting s.r.o. se sídlem Náchodská 2681/3, 390 03 Tábor, Česká republika, IČO: 06263861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 26493.