top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Změny zákona o DPH od dubna 2019


Změny v zákoně o dani z přidané hodnoty od dubna 2019

Ve sbírce zákonů byl vyhlášen dne 27. 3. 2019 zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

Součástí výše uvedené novely jsou i změny, které se týkají oblasti daně z přidané hodnoty.

U daně z přidané hodnoty se přitom jedná o rozsáhlejší změnu zákona (viz. část třetí obsahující téměř 300 bodů změn či úprav). Většina změn přitom nabyla účinnosti od dubna 2019. Další změny by měly nabýt účinnosti od roku 2020 či 2021 (viz část jedenáctá).


Finanční správa v návaznosti na výše uvedenou novelu zákona zveřejnila dne 1. 4. 2019 informaci, ve které shrnula změny zákona o dani z přidané hodnoty účinné v roce 2019.

Comments


bottom of page