top of page
  • vitjanda00

Změny redukčních hranic od roku 2019Denní vyměřovací základ pro nemocenské pojištění včetně změny redukčních hranic od roku 2019


Obecně platí, že denní vyměřovací základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud v zákoně o nemocenském pojištění není stanoveno jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny, snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Definici vyměřovacího základu a rozhodného období lze přitom dohledat rovněž v zákoně o nemocenském pojištění.


Důležité je však, že denní vyměřovací základ se pro výpočet dávek nemocenského pojištění dále redukuje, a to u

a) nemocenského, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží,

b) peněžité pomoci v mateřství, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.


Pro rok 2018 platily následující redukční hranice

a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činila 1000 Kč,

b) druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činila 1499 Kč,

c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činila 2998 Kč.


Od 1. 1. 2019 však dochází k úpravě redukčních hranic

Nově budou platit následující redukční hranice

a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu bude činit 1 090 Kč,

b) druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu bude činit 1 635 Kč,

c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu bude činit 3 270 Kč.


Změna vyplývá ze sdělení č. 237/2018 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019.

Comments


bottom of page