top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Změny cestovních náhrad od roku 2019Od 1. 1. 2019 se mění výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel, stravného a průměrných cen pohonných hmot.


Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce bude činit nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč.


Za každý kalendářní den pracovní cesty u zaměstnanců zaměstnavatelů neuvedených v § 109 odst. 3 zákoníku práce bude příslušet zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 82 Kč, bude-li trvat pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 124 Kč, bude-li trvat pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 195 Kč, bude-li trvat pracovní cesta déle než 18 hodin.


Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce bude činit

a) 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 33,60 Kč u motorové nafty.


Zdroj:

Vyhláška č. 333/2018 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Comentários


bottom of page