top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Zdanění příjmů z internetových platforem


Finanční správa na svých internetových stránkách zveřejnila 26. 3 2018 zajímavý článek týkající se příjmů z internetových platforem, respektive jejich zdanění z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.

"Článek byl vydán pod názvem I příjmy z internetových platforem se zdaňují".


Finanční správa mimo jiné uvádí, že příjmy z ubytování či přepravy osob získané prostřednictvím internetových platforem jako je například Airbnb, Booking, Uber a další, podléhají dani z příjmu a mají být zahrnuty v daňovém přiznání za rok 2017.


Pokud se týká fyzické osoby a daně z příjmů, lze souhrnně uvést následující

Příjmy fyzických osob z ubytování či přepravy osob prostřednictvím internetových platforem naplňující veškeré znaky podnikání, podléhají dani z příjmů fyzických osob jako příjmy ze samostatné činnosti. V ojedinělých případech, když tyto činnosti znaky podnikání nevykazují, se zpravidla bude jednat o příjmy z nájmu nebo ostatní příjmy, nicméně i tyto příjmy jsou vždy předmětem daně z příjmů fyzických osob.


Pokud se týká právnické osoby a daně z příjmů, lze souhrnně uvést následující

Pokud je poskytovatelem ubytovacích služeb či přepravních služeb právnická osoba, pak tyto příjmy získané skrze platformy představují příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, které podléhají dani z příjmu právnických osob.


Pokud se týká daně z přidané hodnoty, lze souhrnně uvést následující

Finanční správa upozorňuje, že internetové platformy (Airbnb, Uber, a další) jsou pro účely daně z přidané hodnoty považovány jako osoby neusazené v tuzemsku. Poskytovatelé služeb využívající tyto platformy ke své činnosti, mají povinnost přiznat DPH z přijaté služby od těchto platforem, které nejčastěji poskytují služby spočívající v použití online platformy, za kterou si účtují servisní poplatek, kdy z této služby musí příjemci (např. poskytovatelé ubytování nebo přepravy osob) uhradit DPH v tuzemsku. Pokud tito příjemci služeb od platforem dosud nejsou registrováni jako plátci DPH, jsou povinni se registrovat z důvodu přijetí této služby jako tzv. identifikovaná osoba.


Generální finanční ředitelství navíc vydalo dne 11. 10. 2017 pod č.j. 90076/17/7100-20116-050701 informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další). Obsahem informace je seznámení subjektů účastnících se transakcí, při kterých jsou poskytovány ubytovací služby prostřednictvím internetových platforem např. Airbnb s daňovými povinnostmi, a to ve vztahu k dani z přidané hodnoty, dani z příjmů a evidence tržeb.Generální finanční ředitelství dále vydalo dne 29. 5. 2017 pod č.j. 43631/17/7100-20116-050701 informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER). Obsahem informace je seznámení s daňovými povinnostmi daňových subjektů poskytujících přepravu osob prostřednictvím mobilní aplikace společnosti UBER, a to ve vztahu k dani z přidané hodnoty, dani z příjmů a silniční daně.


Comments


bottom of page