top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Seznam zákonů, které nabyly účinnosti v únoru 2018
1/ Zákon č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Zákon mění celkem 5 zákonů:

1) Zákon o nemocenském pojištění

2) Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

3) Zákon o důchodovém pojištění

4) Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

5) Zákoník práce


2/ Zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Zákon mění celkem 4 zákony:

1) Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

3) Zákon o důchodovém pojištění

4) Zákon o nemocenském pojištění


Přímý dosah ve vztahu k zákonům měl také nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 8/2018 Sb.


Nález zrušil některá ustanovení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů


Pokud by se Vás některý novelizující zákon či nález Ústavního soudu týkal nebo Vás zajímal, lze úplné znění otevřít kliknutím na něj.

Doporučené příspěvky
Nedávné příspěvky
Archiv
Hledejte pomocí tagů
Sledujte nás
  • LinkedIn
  • Facebook
  • only-logo-white
bottom of page