top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Zákonné změny od listopadu 2019


Zákonné změny, které nabyly účinnosti v listopadu 2019, obsahují zejména následující zákony:


Zákon č. 177/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů


Zákon č. 229/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů


Zákon č. 264/2019 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.


Nález ÚS ČR vyhlášený pod č. 303/2019 Sb., o zrušení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zamítnutí návrhu na zrušení zákona č. 125/2019 Sb.


Zákon č. 276/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě


Zákon č. 279/2019 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy


Nález ÚS ČR vyhlášený pod č. 309/2019 Sb., o zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek


Zákon č. 314/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Pokud by se Vás některý zákon týkal nebo Vás zajímal, lze úplné znění otevřít kliknutím na něj.

Štítky:

Doporučené příspěvky
Nedávné příspěvky
Archiv
Hledejte pomocí tagů
Sledujte nás
  • LinkedIn
  • Facebook
  • only-logo-white
bottom of page