top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Zákon o evidenci tržeb dozná změn


Ve Sbírce zákonů byl dnes vyhlášen nález Ústavního soudu, který ruší některá ustanovení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb; zákon přitom upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb a postupy s nimi související.


Od února 2018 se mění ustanovení § 5, 18, 20, 37 zákona, která upravují

§ 5 – Formální náležitosti pro evidovanou tržbu

§ 18 – Obsah evidenční povinnosti

§ 20 – Údaje na účtence

§ 37 – Dočasně vyloučené tržby


Od ledna 2019 se dále mění ustanovení § 10, 12 a 37 zákona, která upravují

§ 10 – Tržby ve zjednodušeném režimu

§ 12 – Tržby vyloučené z evidence tržeb

§ 37 – Dočasně vyloučené tržby


Současně se ruší nařízení vlády č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb.


Comments


bottom of page