top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Přiznání k dani z hazardních her
Software TAX, který máme možnost používat pro zpracování daňových přiznání, jsme dosud mohli využívat zejména pro daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob, dani z přidané hodnoty, dani z nabytí nemovitých věcí, dani nemovitých věcí a dani silniční. Dále například i pro vytváření kontrolních hlášení, souhrnných hlášení, rozvah, výkazů zisku a ztráty, přehledů o změnách vlastního kapitálu, přehledů o peněžních tocích, příloh v účetní závěrce, vybraných sestav pro závislou činnost a registračních formulářů.


Od roku 2018 nově námi užívaný software umožňuje také zpracování přiznání k dani z hazardních her.


Níže uvádíme některé důležité pojmy v souvislosti s tímto druhem přiznání.


Na koho se daň z hazardních her vztahuje:

Poplatníkem daně z hazardních her je

a) držitel základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je takového povolení potřeba, nebo

b) ohlašovatel hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba ohlášení.


Co je předmětem daně z hazardních her:

Předmětem daně z hazardních her je provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry, pokud

a) je k provozování této hry potřeba základní povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, nebo

b) tato hra má být podle zákona upravujícího hazardní hry ohlášena.


V případě sdílené loterie se za provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry považuje rovněž přijímání vkladů ze sdílené herní jistiny a poskytování výher do sdílené herní jistiny.


V případě hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, při které účastník hazardní hry hraje proti jiné osobě, která se k účasti na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad a která nemá bydliště na území České republiky, se za provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry považuje rovněž provozování pro tuto osobu.


Co je základem daně:

Základem daně je součet dílčích základů daně, které tvoří částka, o kterou úhrn přijatých a nevrácených vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher

a) z loterie v případě dílčí daně z loterií,

b) z kursové sázky v případě dílčí daně z kursových sázek,

c) z totalizátorové hry v případě dílčí daně z totalizátorových her,

d) z binga v případě dílčí daně z bing,

e) z technické hry v případě dílčí daně z technických her,

f) z živé hry v případě dílčí daně z živých her,

g) z tomboly v případě dílčí daně z tombol a

h) z turnaje malého rozsahu v případě dílčí daně z turnajů malého rozsahu.


Dílčí základ daně v případě hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, při které účastník hazardní hry hraje proti jiné osobě, která se k účasti na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad a která nemá bydliště na území České republiky, tvoří součin

a) částky, o kterou úhrn přijatých a nevrácených vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher, a

b) poměru úhrnu přijatých a nevrácených vkladů od účastníka hazardní hry a úhrnu všech přijatých a nevrácených vkladů.


Hodnota nepeněžních vkladů a výher se určí podle zákona upravujícího oceňování majetku.


Jaké jsou sazby daně:

Sazba daně z hazardních her činí

a) 23 % pro dílčí základ daně z loterií,

b) 23 % pro dílčí základ daně z kursových sázek,

c) 23 % pro dílčí základ daně z totalizátorových her,

d) 23 % pro dílčí základ daně z bing,

e) 35 % pro dílčí základ daně z technických her,

f) 23 % pro dílčí základ daně z živých her,

g) 23 % pro dílčí základ daně z tombol a

h) 23 % pro dílčí základ daně z turnajů malého rozsahu.


Jaké je zdaňovací období:

Zdaňovacím obdobím daně z hazardních her je kalendářní čtvrtletí.


Do kdy se podává daňové přiznání:

Daňové přiznání se podává do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období.

Comments


bottom of page