top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Pozor na soulad webů s novým nařízením Evropské unie


Od prosince 2018 bude povinností, mít weby, prostřednictvím kterých budou nabízeny služby či prodej zboží mimo území České republiky, uzpůsobeny nové legislativě Evropské unie. V březnu 2018 totiž vstoupí v platnost nové nařízení Evropské unie č. 2018/302, o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES, jehož převážná část ustanovení se bude používat od 3. prosince 2018.


Účelem tohoto nařízení bude přispět k řádnému fungování vnitřního trhu zamezením neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace, která by přímo či nepřímo byla založena na státní příslušnosti, místě bydliště nebo místě usazení zákazníků, a to i bližším vymezením některých situací, v nichž nebude moci být rozdílné zacházení odůvodněno podle č. 20 odst. 2 směrnice 2006/123/ES.


Nařízení EU se přitom nebude vztahovat na čistě vnitrostátní situace, kdy budou všechny relevantní prvky dané transakce v rámci jediného členského státu. Nařízení se rovněž nebude vztahovat na činnosti uvedené v čl. 2 odst. 2 směrnice 2006/123/ES.


Na obchodníky poskytující své služby mimo ČR se budou vztahovat zejména povinnosti ve vztahu k přístupu k on-line rozhraním, přístupu ke zboží a službám a nepřípustnosti diskriminace z důvodů souvisejících s platbou.

Comments


bottom of page