top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla bylo od roku 2018 změněno


Od 1. 1. 2018 vstoupila v účinnost novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, která mimo jiné rozšiřuje okruh pojištěných vozidel a ukládá příspěvky za nepojištěná vozidla.


Podle § 1 odst. 2 zákona bude nově platit, že nestanoví-li tento zákon jinak,

a) musí být v případě vozidla zapsaného v registru silničních vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích povinnost pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona splněna po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel, s výjimkou doby, kdy je v registru silničních vozidel zapsáno jako vyřazené z provozu, vyvezené do jiného státu nebo zaniklé, a doby, kdy je vozidlo odcizené,

b) může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná, provozovat vozidlo pouze ten, jehož povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona; povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.


V případě, že by vlastník či provozovatel vozidlo nepojistil, zákon nově v § 4 stanovil systém příspěvku za porušení této povinnosti.


Ministerstvo financí následně vydalo vyhlášku č. 417/2017 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 205/1999 Sb., a kterou se provádí zákon, a která stanoví následující výši příspěvků.


Výše denní sazby příspěvku

Denní sazba příspěvku pro jednotlivé druhy tuzemských vozidel podle § 4 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se stanoví pro

a) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru do 50 cm3 včetně ve výši 4 Kč,

b) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně ve výši 8 Kč,

c) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně ve výši 21 Kč,

d) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 500 cm3 ve výši 25 Kč,

e) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru do 1000 cm3 včetně ve výši 30 Kč,

f) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1000 cm3 do 1350 cm3 včetně ve výši 35 Kč,

g) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1350 cm3 do 1850 cm3 včetně ve výši 47 Kč,

h) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1850 cm3 do 2500 cm3 včetně ve výši 65 Kč,

i) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 2500 cm3 ve výši 93 Kč,

j) obytný automobil ve výši 61 Kč,

k) sanitní automobil ve výši 94 Kč,

l) autobus s nejvyšší povolenou hmotností do 5000 kg včetně ve výši 155 Kč,

m) autobus s nejvyšší povolenou hmotností nad 5000 kg ve výši 290 Kč,

n) trolejbus ve výši 56 Kč,

o) nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností do 3500 kg včetně ve výši 86 Kč,

p) nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností nad 3500 kg do 12000 kg včetně ve výši 145 Kč,

q) nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností nad 12000 kg ve výši 261 Kč,

r) nákladní automobil, který je nebo má být v registru silničních vozidel zapsán jako tahač návěsů, nebo tahač přívěsů, ve výši 563 Kč,

s) traktor ve výši 16 Kč,

t) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností do 750 kg včetně ve výši 4 Kč,

u) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 750 kg do 10000 kg včetně ve výši 7 Kč,

v) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 10000 kg ve výši 70 Kč,

w) vozidla jiná než podle písmen a) až v) ve výši 20 Kč.

(2) Pro vozidla s elektrickým nebo hybridním pohonem se použije denní sazba příspěvku podle

a) odstavce 1 písm. a) pro motocykl,

b) odstavce 1 písm. e) pro osobní automobil s výkonem do 40 kW včetně,

c) odstavce 1 písm. f) pro osobní automobil s výkonem nad 40 kW do 55 kW včetně,

d) odstavce 1 písm. g) pro osobní automobil s výkonem nad 55 kW do 80 kW včetně,

e) odstavce 1 písm. h) pro osobní automobil s výkonem nad 80 kW do 135 kW včetně,

f) odstavce 1 písm. i) pro osobní automobil s výkonem nad 135 kW.


Výše nákladů mimosoudního uplatnění práva na příspěvek

Výše nákladů České kanceláře pojistitelů spojených s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek podle § 4 odst. 4 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla činí 300 Kč.Comentarios


bottom of page