top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Pojištění a daň silniční u odstaveného vozidla


Podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla platí, že v případě vozidla zapsaného v registru silničních vozidel musí být podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích povinnost pojištění odpovědnosti podle zákona splněna po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel, s výjimkou doby, kdy je v registru silničních vozidel zapsáno jako vyřazené z provozu, vyvezené do jiného státu nebo zaniklé, a doby, kdy je vozidlo odcizené.

Rovněž platí, že může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná, provozovat vozidlo pouze ten, jehož povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona; povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.


Otázkou by mohlo být, jak by to bylo v případě vozidla, které by bylo odstavené na soukromém pozemku či dvoře.

Odpověď na tuto otázku lze dohledat v rozsudku Soudního dvora Evropské unie C-80/17 ze dne 4. 9. 2018, který ve sporu o placení pojištění rozhodl, že článek 3 odst. 1 směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících [se] pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES ze dne 11. května 2005, musí být vykládán v tom smyslu, že sjednání pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorového vozidla je povinné, pokud je dotyčné vozidlo stále v členském státě zaregistrováno a je provozuschopné, ale je výlučně z rozhodnutí svého vlastníka, který již nemá v úmyslu je řídit, zaparkováno na soukromém pozemku.


Provozovatelé vozidel nad 3,5 tuny by měli mít též na paměti ustanovení zákona o dani silniční, podle kterého jsou mimo jiné předmětem daně silniční vždy nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice.

Comentarios


bottom of page