top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Podmínky účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění včetně změny od roku 2019Podmínky účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění včetně změny od roku 2019


Obecně platí, že zaměstnanci jsou účastni pojištění, jestliže

a) vykonávají zaměstnání

1. na území České republiky; za výkon zaměstnání na území České republiky se považuje i přechodný výkon práce mimo území České republiky, je-li místo výkonu práce trvale v České republice, nebo

2. v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud místo výkonu práce je trvale v cizině a nejsou povinně účastni důchodového pojištění podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, a mají trvalý pobyt na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, a

b) sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění (dále jen "rozhodný příjem").


Rozhodný příjem činí 2 500 Kč.


Zahraniční zaměstnanec je účasten pojištění, pokud je podle zákona o důchodovém pojištění dobrovolně účasten důchodového pojištění jako zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele a na předepsaném tiskopisu se přihlásil k pojištění.


Výše uvedené by mělo platit až do konce roku 2018.


Od 1. 1. 2019 však dochází k úpravě částky rozhodného příjmu pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Nově bude platit, že zaměstnanci budou účastni pojištění, jestliže sjednaná částka započitatelného příjmu z uvedeného zaměstnání za kalendářní měsíc bude činit aspoň částku ve výši 3 000 Kč.

Změna vyplývá ze sdělení č. 236/2018 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.


Pozn. Výše uvedené neplatí na zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce, na které se vztahují jiné podmínky pro účast na nemocenském pojištění.

Comments


bottom of page