top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Paušální výdaje u živnostenského podnikání řemeslného


Paušální daňově účinné výdaje u příjmů ze samostatné činnosti – živnostenského podnikání řemeslného


Podle zákona o daních z příjmů platí, že neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje, s výjimkou uvedenou v § 12 zákona o daních z příjmů, ve výši 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800000 Kč.


Dne 18. 9. 2018 Nejvyšší správní soud vydal zajímavý rozsudek vztahující se k uvedené problematice (čj. 7 Afs 232/2017-25).


V návaznosti na tento rozsudek a právní věty zveřejněné ve Sbírce Nejvyššího soudu je důležité pamatovat na to, že


Daňový poplatník je oprávněn uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného [§ 7 odst. 7 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů] pouze tehdy, pokud je držitelem živnostenského oprávnění k tzv. řemeslné živnosti. Nepostačuje oprávnění k živnosti volné spolu s prokazováním konkrétního obsahu uskutečněné činnosti, ze které daňový výdaj vyplývá.


Comentários


bottom of page