top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Nový zákon o platebním styku nabyde dne 13. 1. 2018 účinnosti


Dne 13. 1. 2018 nabyde účinnosti zákon č. 370/2017 Sb. o platebním styku, který upravuje

a) činnost některých osob oprávněných poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,

b) účast v platebních systémech a vznik a provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování,

c) práva a povinnosti podnikatelů, kteří poskytují platební služby, a uživatelů platebních služeb ,

d) práva a povinnosti podnikatelů, kteří vydávají elektronické peníze, a držitelů elektronických peněz,

e) práva a povinnosti podnikatelů, kteří prostřednictvím internetových stránek srovnávají úplaty za služby spojené s platebním účtem uplatňované různými poskytovateli,

f) používání jednotného označení služeb spojených s platebním účtem,

g) postup při změně platebního účtu,

h) přístup k platebnímu účtu.

Zákon je systematicky rozdělen do devíti částí, které upravují následující oblasti

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ (§ 1 - § 4)

ČÁST DRUHÁ - OSOBY OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT PLATEBNÍ SLUŽBY A VYDÁVAT ELEKTRONICKÉ PENÍZE (§ 5 - § 106)

ČÁST TŘETÍ - PLATEBNÍ SYSTÉMY (§ 107 - § 126)

ČÁST ČTVRTÁ - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB A VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ (§ 127 - § 196)

ČÁST PÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PLATEBNÍCH ÚČTECH (§ 197 - § 220)

ČÁST ŠESTÁ - BEZPEČNOST V OBLASTI PLATEBNÍHO STYKU (§ 221 - § 225)

ČÁST SEDMÁ - PŘESTUPKY (§ 226 - § 236)

ČÁST OSMÁ - DOHLED A KONTROLA (§ 237 - § 248)

ČÁST DEVÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ (§ 249 - § 280)

Osoby by si měly dát pozor zejména na plnění povinností, které jsou obsahem části sedmé, při jejichž porušení hrozí pokuty.

K zákonu byly vydány také prováděcí vyhlášky, které nabydou účinnosti společně se zákonem. Jedná se o vyhlášku č. 454/2017 Sb. o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze a vyhlášku č. 1/2018 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku.

bottom of page