• Bc. Miloslav Janda

NOVÉ ZÁKONY OD LISTOPADU 2021Zákonné změny, které nabyly účinnosti v listopadu 2021, obsahují zejména následující zákony:


Zákon č. 413/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů


Pokud by se Vás některý zákon týkal nebo Vás zajímal, lze úplné znění otevřít kliknutím na něj.

Doporučené příspěvky
Nedávné příspěvky