top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

NOVÉ ZÁKONY OD ČERVENCE 2022Zákonné změny, které nabyly účinnosti v červenci 2022, obsahují zejména následující zákony:


Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů


Zákon č. 129/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Zákon č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů


Zákon č. 178/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Zákon č. 180/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů


Zákon č. 195/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon


Zákon č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě

Zákon č. 197/2022 Sb., o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace


Zákon č. 203/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů


Pokud by se Vás některý zákon týkal nebo Vás zajímal, lze úplné znění otevřít kliknutím na něj.

Doporučené příspěvky
Nedávné příspěvky
Archiv
Hledejte pomocí tagů
Sledujte nás
  • LinkedIn
  • Facebook
  • only-logo-white
bottom of page