top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

NOVÉ ZÁKONY OD BŘEZNA 2023Zákonné změny, které nabyly účinnosti v březnu 2023, obsahují zejména následující zákony:


Zákon č. 372/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Zákon č. 383/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy


Zákon č. 432/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Zákon č. 58/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů


Zákon č. 59/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů


Zákon č. 60/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů


Zákon č. 67/2023 Sb., o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online


Zákon č. 71/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


Pokud by se Vás některý zákon týkal nebo Vás zajímal, lze úplné znění otevřít kliknutím na něj.

Doporučené příspěvky
Nedávné příspěvky
Archiv
Hledejte pomocí tagů
Sledujte nás
  • LinkedIn
  • Facebook
  • only-logo-white
bottom of page