top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Nové účinné zákony od května 2018


V květnu 2018 nabyly účinnosti níže uvedené zákony:

1/ Zákon č. 72/2018, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů


2/ Zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


Zákon mění s účinností od měsíce května celkem 8 zákonů:

1/ Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a prování sociálního zabezpečení

2/ Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

3/ Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

4/ Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

5/ Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

6/ Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

7/ Zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a další související zákony

8/ Zákon č. 310/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a další související zákony


Přímý dosah ve vztahu k zákonům měl také nález Ústavního soudu ze dne 27. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 7/17 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017


Nález zrušil některá ustanovení zákona č. 65/2017., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.Pokud by se Vás některý zákon týkal nebo Vás zajímal, lze úplné znění otevřít kliknutím na něj.

Štítky:

Doporučené příspěvky
Nedávné příspěvky
Archiv
Hledejte pomocí tagů
Sledujte nás
  • LinkedIn
  • Facebook
  • only-logo-white
bottom of page