top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Nárok na starobní důchod od roku 2019Komu může být v roce 2019 přiznán starobní důchod:


Obecně platí, že pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku, popřípadě splňuje další podmínky stanovené v zákoně o důchodovém pojištění (dále jen „zákon“).


Od roku 2019 má pojištěnec nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně 35 let.


Důchodový věk je stanoven zákonem a pro osoby narozené do roku 1971 je rozdílný pro muže a ženy; u žen zohledňuje i počet vychovaných dětí. Výpočet důchodového věku stanoví příloha k zákonu.


Zákon o důchodovém pojištění dále stanoví, že nárok na starobní důchod lze přiznat i dříve (blíže viz zejména § 29 a násl. zákona).


Dobrou pomůcku pro osoby, které zvažují odejít v roce 2019 do starobního důchodu, zveřejnila dne 5. 2. 2019 Česká správa sociálního zabezpečení, a to v článku „ČSSZ informuje: Komu může být letos přiznán starobní důchod“.


Lze se dočíst zejména o tom, kdo v roce 2019 dosáhne důchodového věku, že pouze dovršení důchodového věku nemusí stačit, kde lze požádat o starobní důchod, jsou zde i odkazy na důchodové kalkulačky a další užitečné informace k této problematice včetně např. informace k souběhu starobního důchodu a výdělečné činnosti.


Kommentare


bottom of page