top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Finanční správa bude zaměřovat činnost na elektronické obchodování


Finanční správa na svých internetových stránkách zveřejnila dne 10. 9. 2018 tiskovou zprávu Generálního finančního ředitelství, ve které hodnotí závěry Nejvyššího kontrolního úřadu v souvislosti se správou DPH při přeshraničním elektronickém obchodování. Z tiskové zprávy lze vysledovat, na co by se mohla finanční správa v budoucna více orientovat při kontrole DPH.

Článek byl vydán pod názvem „GFŘ se neztotožňuje s publikovanými závěry kontroly NKÚ zaměřené na správu DPH při přeshraničním elektronickém obchodování“.


Ze zprávy vyplývá, že Finanční správa bude věnovat zvýšenou pozornost, zda daňové subjekty správně odvádějí daň v oblasti tzv. elektronicky sdílené ekonomiky.


Kupříkladu jedním z organizačních opatřeních pro lepší správu e-commerce bylo zřízení nového útvaru GFŘ od 1. ledna letošního roku, který mimo jiné pracuje s poznatky a zkušenostmi s internetovou vyhledávací činností jiných členských států i získávání údajů od přepravců a karetních společností.


Finanční správa považuje v současné době kontroly v oblasti elektronického obchodování za jednu z priorit. Proto se mimo jiné zapojila do pracovní skupiny Eurofisc, která má za úkol nastavit zmíněnou výměnu informací mezi členskými státy v oblasti přeshraničního elektronického obchodování. Tato skupina plně započala svoji činnost až v roce 2017 a ostatní členské státy čelí naprosto totožným výzvám jako ČR. V některých oblastech, např. v kontrolách ubytovatelů Airbnb, je ČR v rámci Evropy na špičce a aktivity FS týkající se dalších platforem budou brzy následovat.


Comments


bottom of page