top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Dávka otcovské poporodní péče – nový druh dávky nemocenského pojištění od února 2018


Z nemocenského pojištění jsou dle § 4 zákona č. 187/2006 Sb, o nemocenském pojištění (dále jen „zákon“), nyní poskytovány následující dávky

a) nemocenské,

b) peněžitá pomoc v mateřství,

c) ošetřovné,

d) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.


Od února 2018 bude z nemocenského pojištění navíc poskytována dávka otcovské poporodní péče (dále jen „otcovská“).


Podmínky nároku na otcovskou budou přitom podle § 38a zákona následující


Nárok na otcovskou bude mít

a) pojištěnec, který bude pečovat o dítě, jehož bude otcem,

b) pojištěnec, který bude pečovat o dítě, které převezme do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhne 7 let věku.


Podmínkou nároku na otcovskou osoby samostatně výdělečně činné bude účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné podle § 11 zákona alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou podle § 38b odst. 2 zákona. Podmínkou nároku na otcovskou zahraničního zaměstnance bude účast na pojištění jako zahraničního zaměstnance podle § 10 odst. 8 zákona alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou podle § 38b odst. 2 zákona.


Otcovská bude náležet, jen nastane-li nástup na otcovskou v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.


V tomtéž případě péče o dítě bude náležet otcovská jen jednou a jen jednomu z oprávněných. Otcovská bude náležet jen jednou i v případě, že pojištěnec bude pečovat o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče; v tomto případě se péče o více těchto dětí bude považovat za péči o jedno dítě.


Nárok na otcovskou nebudou mít pojištěnci vykonávající pojištěnou činnost ve vazbě, odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce.

Comments


bottom of page