top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro září 2022Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v září 2022:


pátek 9.

 spotřební daň

– splatnost daně za červenec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)


čtvrtek 15.

 daň z příjmů

– čtvrtletní záloha na daň


úterý 20.

 daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2022

– splatnost paušální zálohy


pondělí 26.

 spotřební daň

– splatnost daně za červenec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za srpen 2022

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2022 (pokud vznikl nárok)

 daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2022

– souhrnné hlášení za srpen 2022

– kontrolní hlášení za srpen 2022

 energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2022


pátek 30.

 spotřební daň

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2022

 daň z přidané hodnoty

– žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

 daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2022

 daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim


Comments


bottom of page