top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro září 2019


Seznam důležitých daňových termínů v září 2019:

02.09.2019

Daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019

09.09.2019

Spotřební daň

splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

16.09.2019

Daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

20.09.2019

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.09.2019

Spotřební daň

splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25.09.2019

Daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019

- souhrnné hlášení za srpen 2019

- kontrolní hlášení za srpen 2019

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019

Spotřební daň

- daňové přiznání za srpen 2019

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)

30.09.2019

Daň z přidané hodnoty

žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019

Comments


bottom of page