top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro únor 2021Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v únoru 2021:


01.02.2021

biopaliva

- hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

daň silniční

- daňové přiznání a daň za rok 2020

daň z nemovitých věcí

- daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020

Oznámení informací DAC6

- dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 1. července 2020)

- dle §14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020)

- dle §14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, ve vztahu ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020


09.02.2021

spotřební daň

- splatnost daně za prosinec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)


15.02.2021

daň z příjmů

- učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2020

- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně


22.02.2021

daň z příjmů

- splatnost paušální zálohy za leden a únor

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


24.02.2021

spotřební daň

- splatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)


25.02.2021

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za leden 2021

- souhrnné hlášení za leden 2021

- kontrolní hlášení za leden 2021

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021

spotřební daň

- daňové přiznání za leden 2021

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok)


zdroj: Seznam daní - únor 2021 | Daňový kalendář | Obecné informace | Fyzické osoby | Finanční správa (financnisprava.cz)

Štítky:

Doporučené příspěvky
Nedávné příspěvky
Archiv
Hledejte pomocí tagů
Sledujte nás
  • LinkedIn
  • Facebook
  • only-logo-white
bottom of page