top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro únor 2019
Daňový kalendář pro únor 2019:


· 11.02.2019

spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)


· 15.02.2019

daň z příjmů

- učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018

- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně


· 20.02.2019

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


· 25.02.2019

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019

- souhrnné hlášení za leden 2019

- kontrolní hlášení za leden 2019


energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2019


spotřební daň

- splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za leden 2019

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2019 (pokud vznikl nárok)


· 28.02.2019

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2019


zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/obecne-informace/danovy-kalendar


Comments


bottom of page