top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro srpen 2023Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v srpnu 2023:


středa 9.

spotřební daň

– splatnost daně za červen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)


pondělí 21.

daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2023

– splatnost paušální zálohy

čtvrtek 24.

spotřební daň

– splatnost daně za červen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)


pátek 25.

spotřební daň

– daňové přiznání za červenec 2023

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2023 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2023

– souhrnné hlášení za červenec 2023

– kontrolní hlášení za červenec 2023

energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2023


čtvrtek 31.

daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2023

daň z nemovitých věcí

– splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režimComments


bottom of page