top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro srpen 2020


Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v srpnu 2020:


10.08.2020

spotřební daň

- splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)


20.08.2020

daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


24.08.2020

spotřební daň

- splatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)


25.08.2020

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2020

- souhrnné hlášení za červenec 2020

- kontrolní hlášení za červenec 2020

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2020

spotřební daň

- daňové přiznání za červenec 2020

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2020 (pokud vznikl nárok)


31.08.2020

daň z nemovitých věcí

- splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020


zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/obecne-informace/danovy-kalendar

Comments


bottom of page