top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro říjen 2023Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v říjnu 2023:


pondělí 2.

spotřební daň

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2023

daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2023


úterý 10.

spotřební daň

– splatnost daně za srpen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)


pátek 20.

daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2023

– splatnost paušální zálohy


středa 25.

spotřební daň

– splatnost daně za srpen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za září 2023

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2023 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2023

– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023

– kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023

energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2023

daň z hazardních her

– daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2023


úterý 31.

daň z přidané hodnoty

– poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2024, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31. prosinci 2023 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2023Comments


bottom of page