top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro říjen 2020Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v říjnu 2020:


· 12.10.2020

spotřební daň

- splatnost daně za srpen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15.10.2020

daň silniční

- záloha na daň za 3. čtvrtletí 2020


20.10.2020

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26.10.2020

daň z hazardních her

- daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2020

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2020

- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020

- kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2020

spotřební daň

- splatnost daně za srpen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za září 2020

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2020 (pokud vznikl nárok)

30.10.2020

energetické daně

- podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

31.10.2020

daň z přidané hodnoty

- poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

コメント


bottom of page