top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro říjen 2019Seznam důležitých daňových termínů v říjnu 2019:


10.10.2019

Spotřební daň

splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)


15.10.2019

Daň silniční

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019


20.10.2019

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS


21.10.2019

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


25.10.2019

Daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019

Daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019

- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019

- kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2019

Spotřební daň

- splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za září 2019

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)


30.10.2019

Energetické daně

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.


31.10.2019

Daň z přidané hodnoty

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019


Comments


bottom of page