top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro prosinec 2022Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v prosinci 2022:


pondělí 12.

 spotřební daň

– splatnost daně za říjen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)


čtvrtek 15.

 daň z příjmů

– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň


úterý 20.

 daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2022

– splatnost paušální zálohy


úterý 27.

 spotřební daň

– splatnost daně za říjen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za listopad 2022

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2022 (pokud vznikl nárok)

 daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2022

– souhrnné hlášení za listopad 2022

– kontrolní hlášení za listopad 2022

 energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2022


sobota 31.

 daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim


Povinnosti spojené s vykazováním Zpráv podle jednotlivých zemí:

Ohlášení CbCR – lhůta pro podání ohlášení se odvíjí od vykazovaného účetního období viz § 13zn odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení CbCR – lhůta pro podání oznámení se odvíjí od vykazovaného účetního období viz § 13zm zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti spojené s oznámením informací o přeshraničních uspořádáních:

Oznámení DAC6 – lhůta pro podání informací o přeshraničních uspořádáních dle skutečností uvedených v § 14n zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Opmerkingen


bottom of page