top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro prosinec 2020Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v prosinci 2020:


10.12.2020

spotřební daň

- splatnost daně za říjen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15.12.2020

daň silniční

- záloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

daň z příjmů

- čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň


21.12.2020

daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


28.12.2020

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2020

- souhrnné hlášení za listopad 2020

- kontrolní hlášení za listopad 2020

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2020

spotřební daň

- splatnost daně za říjen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za listopad 2020

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2020 (pokud vznikl nárok)


31.12.2020

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2020


Comments


bottom of page