top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro listopad 2023Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v listopadu 2023:


čtvrtek 9.

spotřební daň

– splatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)


pondělí 20.

daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023

– splatnost paušální zálohy


pátek 24.

spotřební daň

– splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)


pondělí 27.

spotřební daň

– daňové přiznání za říjen 2023

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023

– souhrnné hlášení za říjen 2023

– kontrolní hlášení za říjen 2023

energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023


čtvrtek 30.

daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023

daň z nemovitých věcí

– splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režimComments


bottom of page