top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro listopad 2022Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v listopadu 2022:


středa 9.

 spotřební daň

– splatnost daně za září 2022 (mimo spotřební daň z lihu)


pondělí 21.

 daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2022

– splatnost paušální zálohy


čtvrtek 24.

 spotřební daň

– splatnost daně za září 2022 (pouze spotřební daň z lihu)


pátek 25.

 spotřební daň

– daňové přiznání za říjen 2022

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2022 (pokud vznikl nárok)

 daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2022

– souhrnné hlášení za říjen 2022

– kontrolní hlášení za říjen 2022

 energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2022


středa 30.

 daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2022

 daň z nemovitých věcí

– splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

 daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim


Commentaires


bottom of page