top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro listopad 2021Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v listopadu 2021:


01.11.2021

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2021

energetické daně

- podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty


09.11.2021

spotřební daň

- splatnost daně za září 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

22.11.2021

daň z příjmů

- splatnost paušální zálohy

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.11.2021

spotřební daň

- splatnost daně za září 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25.11.2021

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2021

- souhrnné hlášení za říjen 2021

- kontrolní hlášení za říjen 2021

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2021

spotřební daň

- daňové přiznání za říjen 2021

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2021 (pokud vznikl nárok)

30.11.2021

daň z nemovitých věcí

- splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2021


zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/obecne-informace/danovy-kalendar

Doporučené příspěvky
Nedávné příspěvky
Archiv
Hledejte pomocí tagů
Sledujte nás
  • LinkedIn
  • Facebook
  • only-logo-white
bottom of page