top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro listopad 2020
Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v listopadu 2020:

02.11.2020

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2020

09.11.2020

spotřební daň

splatnost daně za září 2020 (mimo spotřební daň z lihu)


20.11.2020

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.11.2020

spotřební daň

splatnost daně za září 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25.11.2020

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2020

- souhrnné hlášení za říjen 2020

- kontrolní hlášení za říjen 2020

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2020

spotřební daň

- daňové přiznání za říjen 2020

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2020 (pokud vznikl nárok)


30.11.2020

daň z nemovitých věcí

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020

zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/obecne-informace/danovy-kalendar?

Comments


bottom of page