top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro leden 2023Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v lednu 2023:


pondělí 2.

spotřební daň

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2022

daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2022


pondělí 9.

spotřební daň

– splatnost daně za listopad 2022 (mimo spotřební daň z lihu)


pátek 20.

daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2022

– splatnost paušální zálohy


úterý 24.

spotřební daň

– splatnost daně za listopad 2022 (pouze spotřební daň z lihu)


středa 25.

spotřební daň

– daňové přiznání za prosinec 2022

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2022 (pokud vznikl nárok)

energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2022

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí roku 2022 a za prosinec 2022

– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí roku 2022 a prosinec 2022

– kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí roku 2022 a prosinec 2022

daň z hazardních her

– daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2022


úterý 31.

daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2022

daň silniční

– daňové přiznání a splatnost daně za rok 2022

daň z nemovitých věcí

– daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2023

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”)

– režim mimo EU, režim EU, dovozní režimComentarios


bottom of page