top of page
  • vitjanda00

Daňový kalendář pro leden 2020


Seznam důležitých daňových termínů v lednu 2020:


09.01.2020

spotřební daň

splatnost daně za listopad 2019 (mimo spotřební daň z lihu)


20.01.2020

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


24.01.2020

spotřební daň

splatnost daně za listopad 2019 (pouze spotřební daň z lihu)


27.01.2020

daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2019

souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019

kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019

spotřební daň

daňové přiznání za prosinec 2019

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok)


31.01.2020

biopaliva

hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.


31.01.2020

daň silniční

daňové přiznání a daň za rok 2019

daň z nemovitých věcí

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019

Comments


bottom of page