top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro leden 2019Daňový kalendář pro leden 2019:


· 09.01.2019

spotřební daň

- splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu)


· 20.01.2019

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně k MOSS


· 21.01.2019

daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


· 24.01.2019

spotřební daň

- splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu)


· 25.01.2019

daň z hazardních her

- daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2018

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018

- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018

- kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018

spotřební daň

- daňové přiznání za prosinec 2018

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok)


· 31.01.2019

biopaliva

- hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

daň silniční

- daňové přiznání a daň za rok 2018

daň z nemovitých věcí

- daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2018


zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/obecne-informace/danovy-kalendar

Comments


bottom of page