top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro duben 2024Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v dubnu 2024:


úterý 2.

spotřební daň

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2023

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2023

daň z příjmů

– podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2024

– podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)

daň z neočekávaných zisků

– podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)


úterý 9.

spotřební daň

– splatnost daně za únor 2024 (mimo spotřební daň z lihu)


pondělí 22.

daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2024

– splatnost paušální zálohy


středa 24.

spotřební daň

– splatnost daně za únor 2024 (pouze spotřební daň z lihu)


čtvrtek 25.

spotřební daň

– daňové přiznání za březen 2024

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2024 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2024

– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024

– kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024

daň z hazardních her

– daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2024

energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2024


úterý 30.

daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2024

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režimComments


bottom of page