top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro duben 2023



Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v dubnu 2023:


pondělí 3.

daň z příjmů

– podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022

– podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022 (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)


úterý 11.

spotřební daň

– splatnost daně za únor 2023 (mimo spotřební daň z lihu)


čtvrtek 20.

daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2023

– splatnost paušální zálohy


pondělí 24.

spotřební daň

– splatnost daně za únor 2023 (pouze spotřební daň z lihu)


úterý 25.

spotřební daň

– daňové přiznání za březen 2023

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2023 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2023

– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023

– kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023

daň z hazardních her

– daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2023

energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2023


neděle 30.

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim



Comments


bottom of page