top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro duben 2021Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v dubnu 2021:


01.04.2021

daň z příjmů

- podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020

- podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2020 (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)

09.04.2021

spotřební daň

- splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15.04.2021

daň silniční

- záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021


20.04.2021

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

- splatnost paušální zálohy

26.04.2021

daň z hazardních her

- daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2021

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2021

- souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021

- kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021

spotřební daň

- splatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za březen 2021

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok)


30.04.2021

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021

energetické daně

- podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty


コメント


bottom of page