top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro duben 2019


· 01.04.2019

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019

- podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018

- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám


· 09.04.2019

spotřební daň

splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)


· 15.04.2019

daň silniční

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019


· 20.04.2019

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS


· 23.04.2019

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


· 24.04.2019

spotřební daň

splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu)


· 25.04.2019

daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019


daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2019

- souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019

- kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019


energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019


spotřební daň

- daňové přiznání za březen 2019

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)


· 30.04.2019

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019


energetické daně

podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty


Comments


bottom of page