top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro červenec 2023Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v červenci 2023:


pondělí 3.

daň z příjmů

– podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce

daň z neočekávaných zisků

– podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků


pondělí 10.

spotřební daň

– splatnost daně za květen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)


čtvrtek 20.

daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2023

– splatnost paušální zálohy


úterý 25.

spotřební daň

– splatnost daně za květen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za červen 2023

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2023 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2023

– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023

– kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023

energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2023

daň z hazardních her

– daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2023


pondělí 31.

daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

daň z příjmů

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2023Comments


bottom of page