top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro červenec 2022Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v červenci 2022:


pátek 1.

 daň z příjmů

– podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2021, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce


pondělí 11.

 spotřební daň

– splatnost daně za květen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)


středa 20.

 daň z příjmů

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2022

– splatnost paušální zálohy


pondělí 25.

 spotřební daň

– splatnost daně za květen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za červen 2022

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)

 daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2022

– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2022

– kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2022

 energetické daně

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2022

 daň z hazardních her

– daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2022


neděle 31.

 daň z přidané hodnoty

– daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim


Comentários


bottom of page