top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro červenec 2021Seznam důležitých termínů pro podání daňových tvrzení a plnění jiných daňových povinností v červenci 2021:


01.07.2021

daň z příjmů

- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce


12.07.2021

spotřební daň

- splatnost daně za květen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)


15.07.2021

daň silniční

- záloha na daň za 2. čtvrtletí 2021


20.07.2021

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z příjmů

- splatnost paušální zálohy

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


26.07.2021

daň z hazardních her

- daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2021

daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2021

- souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021

- kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021

energetické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2021

spotřební daň

- splatnost daně za květen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

- daňové přiznání za červen 2021

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2021 (pokud vznikl nárok)


30.07.2021

energetické daně

- podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.


bottom of page