top of page
 • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Daňový kalendář pro červenec 2019Seznam důležitých daňových termínů v červenci 2019:


· 01.07.2019

Daň z příjmů
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019

 • Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

Oznámení CRS (GATCA)
 • Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 164/2013 Sb.“)

Oznámení FATCA
 • Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb.


· 10.07.2019

Spotřební daň
 • Splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)


· 15.07.2019

Daň silniční
 • Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019


· 20.07.2019

Daň z přidané hodnoty
 • Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS


· 22.07.2019

Daň z příjmů
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


· 25.07.2019

Daň z hazardních her
 • Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019

Daň z přidané hodnoty
 • Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2019

 • Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

 • Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

Energetické daně
 • Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019

Spotřební daň
 • Splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 • Daňové přiznání za červen 2019

 • Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)


· 30.07.2019

Energetické daně
 • Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty


· 31.07.2019

Daň z příjmů

- Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019

Comments


bottom of page